Toxoplazmóza

Toxoplazmóza je zoonotické (prenosné na ľudí) ochorenie, ktorého pôvodcom je kokcídia Toxoplazma gondii.

Mačka je definitívnym hostiteľom. Jedine u nich dochádza v bunkách tenkého čreva k tvorbe oocýst, ktoré sú následne vylučované trusom do vonkajšieho prostredia. Ostatné cicavce a vtáky sú medzihostitelia, u ktorých sa toxoplazma manifestuje ako tkanivový parazit. Najväčšiu afinitu má voči bunkám centrálneho nervového systému a sietnice. Napáda však aj bunky pľúcneho tkaniva, pečene, pankreasu a iné.

Mačka sa nakazí požratím koristi (medzihostiteľa).

U človeka dochádza k infekcii najčastejšie konzumáciou zeleniny kontaminovanej mačacím trusom, nedostatočne tepelne upraveným mäsom, prípadne hrou v pieskovisku, z ktorého si mačky urobili svoju toaletu.

Denné čistenie mačacieho záchoda minimalizuje riziko prenosu ochorenia, nakoľko oocysty vylúčené trusom potrebujú niekoľko dní vo vonkajšom prostredí, aby sa stali infekčnými. U zdravej dospelej mačky je patogénne pôsobenie parazita minimálne. K prepuknutiu infekcie dochádza primárne u mláďat, kde sa rozvinie akútne ochorenie prejavujúce sa pneumóniou, hnačkou, zápalom CNS či ikterom (žltačka).. v závislosti od napadnutého orgánu. U dospelých mačiek sa môže vyskytovať tzv. ,,očná forma“. Závažnejší priebeh ochorenia je u imunodeficientných jedincoch.

K vylučovaniu infekčných oocýst dochádza pri primoinfekcii a trvá len 2-3 týždne. V priebehu ďalšieho života mačky sa oocysty v črevných bunkách netvoria, prípadne len veľmi ojedinele (=minimálna možnosť infikovania sa od takejto mačky).

Pre človeka je nebezpečná jedine akútna infekcia získaná počas gravidity. Naopak prítomnosť protilátok charakteristických pre chronickú toxoplazmózu predstavuje ochranu pred nebezpečenstvom akútnej infekcie pri tehotenstve.