Ako Vybrat

Ako vybrať vhodnú podstielku

Pri výbere vhodnej podstielky z bentonitu by ste sa mali zamerať na nasledujúce parametre:           

  • Absorpcia – parameter určujúci schopnosť podstielky nasiaknuť do seba tekutinu do pevnej hrudky.                                                                                              Pevná hrudka by mala byť čo najplochejšia, aby sa tekutina nedostala na dno nádoby.                                                                                                                Na určenie absorpcie sme podstielky podrobili dvom laboratórnym testom:
    • Enslit test DIN 18132 určuje percentuálne (%) schopnosť absorbovať tekutiny v pomere k ich objemu. Čím je toto percento vyššie, tým je podstielka kvalitnejšia. Týmto testom je možné porovnávať len podstielky rovnakého pôvodu.
    • Test spotreby určuje, koľko cmpodstielky je potreba na absorpciu 60 ml tekutiny v laboratórnych podmienkach pri stabilnej teplote, pod stálym prúdom tekutiny a za použitia kalibrovaných meracích zariadení. Výhodou tohto testu je, že je možné porovnať podstielky rôzneho pôvodu.
  • Granulácia – granulácia čiže zrnitosť podstielky je uvádzaná v mm. Tu funguje nasledujúce pravidlo: Čím sú granule menšie, tým majú väčšiu povrchovú plochu, a teda lepšiu schopnosť absorbovať tekutiny. Avšak čím sú menšie, tým sú tiež prašnejšie (pod 0,1 mm) a viac sú vynášané von z toalety. Podstielky sa tak delia na prašné (0,0 – 0,3 mm), jemné (0,4 – 2 mm), stredné (do 4 mm) a hrubé (4 – 6 mm).
  • Vôňa – pridávanie vôní do bentonitových podstielok má rôzne dôvody. Tým hlavným je dodatočné pohltenie nepríjemného zápachu a zvýšenie domáceho komfortu. Intenzita nežiaduceho zápachu je odlišná pri každej mačke – má na ňu vplyv vek, plemeno, zloženie stravy, zdravotný stav atď. Ďalším dôvodom je vyberavosť samotnej mačky, niektorá má radšej príjemnú vôňu, iná zase volí klasiku.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad podstielok Super Benek

NÁZOV PRODUKTU ABSORPČNÁ SCHOPNOSŤ TEST SPOTREBY V CM3 GRANULÁCIA VÝBER VÔNÍ
Canadian CAT 450 % 45 jemná áno
Super Benek Standard  320 % 65 stredná áno
Super Benek Compact 370 % 50 jemná áno
Super Benek Universal Compact 330 % 60 jemná nie
Super Benek Economic 300 % 105 hrubá nie
Super Benek Corn 150 % 60 stredná áno